Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора
с хронични заболявания и трайни увреждания“
(2019 - 2023)

Български Червен Кръст
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Норвежка асоциация на местните и регионални власти
YouTube player

Имат ли място съвременните информационни и комуникационни технологии в грижите за възрастни хора? Можем ли да внесем повече сигурност в техните домове и да осигурим 24-часова подкрепа? Как да приложим напредъка в тази сфера в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда с цел оптимизиране на финансовите и човешки ресурси?

На тези въпроси ще се стреми да отговори иновативен проект, осъществяван от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

7 общини в областите
Враца, Видин и Монтана
81 нови
работни места
750 потребители

Повече информация за проекта