Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора
с хронични заболявания и трайни увреждания“
(2019 - 2023)

Български Червен Кръст
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Норвежка асоциация на местните и регионални власти

Имат ли място съвременните информационни и комуникационни технологии в грижите за възрастни хора? Можем ли да внесем повече сигурност в техните домове и да осигурим 24-часова подкрепа? Как да приложим напредъка в тази сфера в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда с цел оптимизиране на финансовите и човешки ресурси?

На тези въпроси ще се стреми да отговори иновативен проект, осъществяван от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

7 общини в областите
Враца, Видин и Монтана
81 нови
работни места
750 потребители

Повече информация за проекта

  • Посещение на зам.-министър Султанка Петрова в Център „Домашни грижи“-Враца

    Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, придружавана от генералния директор на Български Червен кръст – проф. д-р Красимир Гигов и зам.-генералния директор и ръководител на проекта д-р Надежда Тодоровска, посетиха гр. Враца. Целта на визитата беше представяне на предоставяните от Център „Домашни грижи“-Враца интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината.

    октомври 2, 2019
  • Откриваща пресконференция

    Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на БЧК акад. Христо Григоров и представители на Министерство на здравеопазването официално обявиха стартирането на нов съвместен проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ по време на откриващата пресконференция, проведена в Централата на БЧК.

    юни 7, 2019