Партньори

Изграждането на системата за телеасистенция/телекеър ще бъде направено съвместно с българските партньори в проекта – Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика и ползвайки опита на Норвегия в лицето на Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS).

Въвеждането на новата услуга и създаването на работещи координационни механизми с други представители на здравния и социалния сектор предвижда участието на всички заинтересовани страни на национално и местно ниво, както и участието на крайните потребители във всеки един етап от нейното разработване.