Заключителна конференция на тема „Дигиталните услуги в подкрепа на грижите за възрастни хора в домашна среда“

Заключителна конференция на тема „Дигиталните услуги в подкрепа на грижите за възрастни хора в домашна среда“ беше проведена през м. март в гр. София.

Сред гостите и лекторите бяха: Акад. Христо Григоров – председател на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор, г-жа Елка Налбантова – зам.-министър на труда и социалната политика, доц. Михаил Околийски – зам.-министър на здравеопазването, г-жа Мария Вълова – ръководител на Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Бьорн Ронгевер, Кари  Бьоркхайм и Елин Ейкемо от Норвежката асоциация на местните и регионални власти – партньор на БЧК в проекта, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на проекта, д-р Стойчо Кацаров – член на УС на Център за защита правата в здравеопазването, г-жа Зорница Русинова – Председател на Икономически и социален съвет, Теодора Любенова – държ. експерт в дирекция „Социално включване“ на МТСП, Диана Петрова – директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ в АКСУ, д-р Франсис Оде – Главен лекар в Община Бодо, Норвегия. Участие в конференцията взеха и представители на НЗОК, на неправителствения сектор, КТ „Подкрепа“, потребители на услугите и др.

Сред основните успехи на проекта е въвеждането на услугата телекеър в Северозападна България като част от системата на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда, предоставяна в синхрон с качествените и професионални грижи от страна на екипите на 7-те Центъра „Домашни грижи“ в общините Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик. Изграденият Контролно-комуникационен център в гр. Враца осъществяваше постоянно наблюдение на различни физиологични показатели на потребителите 24 часа 7 дни в седмицата, което допринесе за предотвратяване на множество рискови ситуации, навременна намеса и предотвратяване на усложнения, както и до подобряване на психо-социалния статус на възрастните хора. За целия период на проекта редовни грижи в дома получиха повече от 1200 души, голяма част от тях самотно живеещи в 34 малки и отдалечени населени места на територията на 7-те общини, а в услугата телекеър бяха включени почти 900 души посредством използването на два типа персонални устройства.

Освен представяне на постигнатите резултати, Български Червен кръст провокира дискусия относно предпоставките за прилагане на услугата телекеър в бъдеще, нейното приложение като част от системата на интегрираните здравно-социални услуги, както и ползата за възрастните хора, особено в населени места с ограничен достъп до здравни грижи и социална подкрепа.

В подкрепа на възможностите за бъдещо развитие бяха изказванията на представителите на двете партньорски министерства – МЗ и МТСП, а именно поради факта, че грижите от дистанция са заложени в основни стратегически документи като Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за периода 2022-2027 за нейното изпълнение. Доц. Михаил Околийски подчерта, че този модел би спомогнал хроничните заболявания да бъдат третирани по ефективен начин, особено в населени места, където липсват специалисти по здравни грижи. Към настоящия момент БЧК, съвместно с Агенция за качество на социалните услуги, МТСП и други партньори разработва стандарт за услугата телекеър съгласно изискванията на Наредбата за качество на социалните услуги.