Още за функционирането на системата за телеасистенция и телекеър в Бяла Слатина вижте в Репортаж на NOVA, 3.09.2022 г.

Източник: https://nova.bg/