Увеличават се потребителите в проекта

От стартирането на проекта през м. май 2019 г. досега, броят на потребителите,  получили редовни професионални грижи в техните домове, надвишава 850 души. Новите Центрове „Домашни грижи“ в гр. Видин, гр. Белоградчик и гр. Монтана, открити през м. август 2020 г., работят с пълен капацитет, затвърждавайки значението на интегрираните здравно-социални услуги за самотно живеещи възрастни хора сред местната общност, личните лекари и други здравни и социални институции.

В рамките на 7-те общини в проекта са обхванати и потребители от 33 отдалечени и малки населени места, в които достъпът до медицинска грижа и социална подкрепа е силно ограничен или напълно липсва.

Екипите на всички Центрове „Домашни грижи“ работиха непрекъснато и по време на разразилата се пандемия от COVID-19 през есента на миналата година, както и по време на третата вълна през пролетта на 2021 г. В съответствие с всички разпоредби на Министерство на здравеопазването и РЗИ и при стриктно спазване на хигиенните мерки, посещенията при пациентите се оказаха безценни за тях в създалата се ситуация. Възрастните хора получаваха своевременни медицински грижи и наблюдение на здравния статус, което предотврати влошаване на тяхното състояние в момент, когато повечето от тях се страхуваха да посещават личните си лекари или други медицински специалисти. В много от случаите домашните помощници от центровете се оказаха единствена надежда за потребителите по отношение снабдяването с  хранителни продукти и жизненоважни лекарства. Част от тях разчитаха на екипите на центровете и в дългия период на възстановяване след преболедуване от COVID-19.

Благодарим Ви за доверието!