Откриване на Контролно-комуникационен център – Враца

Първият по рода си Контролно-комуникационен център в страната за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания беше официално открит от Зам.-генералния директор на БЧК и ръководител на проекта д-р Надежда Тодоровска и кмета на община Враца Калин Каменов.

Иновативните услуги телеасистенция и телекеър стартираха през м. януари 2022 г. и до момента са включени 240 потребители от областите Враца, Видин и Монтана, част от тях самотно живеещи в малки и отдалечени населени места. Те се предоставят посредством единна система за дистанционен мониторинг на физиологични показатели в реално време, от обучен за целта персонал и със съдействието на екипите на 7-те Центъра „Домашни грижи“, разположени на територията на трите области. Посредством предоставени два вида персонални устройства в домовете на потребителите, има възможност за проследяване на пулс, сатурация, температура, кръвно налягане, ЕКГ, активиране на аларми при различни ситуации и др. Целта е оказване на навременна реакция при настъпване на инцидент в дома на потребителя, както и при констатирано влошаване на неговото състояние.

Услугите са подходящи за хора над 50-год. възраст с хронични заболявания, изискващи медицинско наблюдение, хора с трайни увреждания, както и за самотно живеещи възрастни хора с ограничен достъп до медицински грижи и социални услуги. В рамките на проекта броят на потребителите ще достигне 500 души, живеещи на територията на трите области.

Целта на новата услуга е създаване на модел за ефективно управление на хроничните заболявания, координиран на ниво общност с цел избягване на ненужни хоспитализации и ползвайки възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии. Важна роля като свързващо звено в този модел по отношение осъществяване на връзката между потребителя и останалите структури за здравни грижи и социални услуги имат и 7-те Центъра „Домашни грижи“ в областите Враца, Видин и Монтана.