Предстоящо стартиране на услугите телеасистенция и телекеър

През месеците ноември и декември бяха направени последните стъпки преди стартирането на новите услуги телеасистенция и телекър в областите Враца, Видин и Монтана. Представители на фирмата – доставчик на единната система за мониторинг проведоха обучения на служителите от всички 7 Центъра „Домашни грижи“, както и на служителите в Контролно-комуникационния център относно функционирането на софтуерната система и на персоналните устройства. Услугите за потребители ще стартират поетапно през м. януари 2022 г., като се очаква до 2023 г. да бъдат обхванати 500 души.