Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ беше представен по време на национална конференция, проведена на  5 ноември в гр. София. Форумът беше открит от акад. Христо Григоров – председател на БЧК, г-жа Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Грете Одегард – първи секретар в Посолството на Норвегия за Румъния и България и г-жа Цветана Герджикова – Ръководител на Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

„Темата, която ще се дискутира днес е изключително важна, имайки предвид застаряващото население, не само в България, но и в Европа. Искам да благодаря на нашите норвежки приятели и партньори, които направиха всичко възможно тази програма да се реализира в България“. Това каза председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров при откриването на националната конференция “Иновативни решения в грижите за възрастни хора”, която се проведе в централата на организацията.

В обръщението си към участниците в конференцията зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подчерта, че домашните грижи за възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания е във фокуса на приоритетите на Министерството на труда и социалната политика от много години. По думите ѝ целта на пилотния проект е в следващите 4 години около 750 уязвими възрастни хора да бъдат подпомогнати в домовете си в 7 общини от Северозападния регион. Неговото изпълнение е навременно „тъй като в момента работим и по подзаконовата нормативна уредба на новия Закон за социалните услуги. При апробирането на механизма за дистанционно наблюдение на възрастните хора ще има възможност за неговото правно регулиране и изпълнение на следващи стъпки от Националната стратегията за дългосрочна грижа.“, каза още зам.-министър Русинова.

Ръководителят на проекта и зам.-генерален директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска сподели, че реалността в България изисква повече гъвкавост. „Нашият опит показва, че е необходимо предоставяне на домашни грижи на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в домашна среда. Затова трябва да насочим усилия към това, хората да останат по-дълго в своите домове, където да получават адекватна здравна и социална услуга, а новите технологии ще ни помогнат те да бъдат наблюдавани“.

Според д-р Тодоровска домашните грижи са важен елемент от цялостната система за обезпечаване услугите в здравеопазването. Тя изтъкна, че основните задачи на проекта са свързани с изграждане на пилотна система за създаване на иновативни услуги, използвайки опита на Норвегия; ангажиране на екипи от специалисти в областите на здравните грижи и  социалните услуги, обучени за нуждите на домашните грижи; създаване на платформа за доставяне на телеасистенция/телекеър за други заинтересовани страни, за съвместна работа в посвещаването на тези качествени и устойчиви здравно-социални услуги, както и  изработване на предложения за нормативни изменения с цел приложения на услугата телеасистенция в широка основа за бъдещето.

От норвежка страна своя опит в приложението на дигиталните технологии в сферата на здравните грижи и социалните услуги за възрастни хора споделиха представители на Норвежката асоциация на местните и регионални власти – партньор в проекта, на Западен университет по приложни науки-Берген, както и представители на общини от западната част на Норвегия. Националният консултант по кардиология проф. д-р Иво Петров насочи вниманието към опита, който съществува в България по отношение на дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално време.

В събитието участваха още директорът на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ проф. д-р Асен Балтов, представители на Министерство на здравеопазването, на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет, АСП, АЗ, НЗОК, БАПЗГ,  Каритас-България, пациентски организации и др.