Посещение на зам.-министър Султанка Петрова в Център „Домашни грижи“-Враца

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, придружавана от генералния директор на Български Червен кръст – проф. д-р Красимир Гигов и зам.-генералния директор и ръководител на проекта д-р Надежда Тодоровска, посетиха гр. Враца. Целта на визитата беше представяне на предоставяните от Център „Домашни грижи“-Враца интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината. Гостите посетиха и един от потребителите на центъра, който сподели какво значение има за възрастните хора ежедневната подкрепа, оказвана от страна на медицинските сестри и домашните помощници.

Център „Домашни грижи“-Враца, е един от четирите центъра, изградени през 2012 г. в областта, който продължава своята дейност в пълен обем в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, стартирал през м. май 2019 г.

През следващата година предстои разширяването на мрежата от центрове в общините Видин, Монтана и Белоградчик.

Вашият коментар