Откриваща пресконференция

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на БЧК акад. Христо Григоров и представители на Министерство на здравеопазването официално обявиха стартирането на нов съвместен проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ по време на откриващата пресконференция, проведена в Централата на БЧК.

Председателят на БЧК Христо Григоров подчерта, че организацията традиционно помага на възрастните хора и този проект е още едно доказателство за нашето отношение към демографския проблем и към трудностите, с които се сблъскват хората от третата възраст, особено в малките населени места.

„Поздравявам БЧК, че винаги търси иновативни методи, за да подпомага уязвими хора. Дистанционната грижа в новия проект ще надгради постигнатото досега от Центровете „Домашни грижи“ на организацията във Враца, разширявайки обхвата в други две области – Видин и Монтана. Проектът се вписва изцяло в политиката на Министерството на труда и социалната политика за хората с увреждания и възрастните.“ – това каза министър Петков по време на пресконференцията.

Г-жа Цветана Герджикова, ръководител на Програмния оператор към МОН, подчерта, че това е първият проект, който започва в България с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, представи  проекта и подчерта, че предвидените по него дейности имат за цел да тестват новата услуга, която по-нататък да намери своето отражение в нормативните актове на страната с цел по-широко приложение.

Кметовете на общините Бяла Слатина, Белоградчик, Криводол и Видин категорично подкрепиха осъществяването му и благодариха за възможността възрастни хора точно от тези общини да са бенефициенти на проекта. Г-жа Петя Долапчиева – зам.-кмет на Враца подчерта, че за тях е голяма отговорност първият кол-център в страната от този тип да бъде изграден в техния град.

Вашият коментар

Повече информация за проекта